E-Girişimcilerin Vergi Alanındaki Yükümlülükleri

Ticari faaliyetlerde pek çok maliyet kaleminden ciddi oranda tasarruf imkânı sunan e-ticaret söz konusu vergi mükellefiyetleri olduğunda herkesin merak ettiği pek çok soruya ev sahipliği yapıyor. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren girişimciler tıpkı fiziksel mağazalar üzerinden ticari faaliyet sürdüren işletmeler gibi, mükellef kaydı yaptırmalıdır. Şahıs olarak işletmesini çalıştıranlar için gerçek kişi mükellefiyet kaydı yapılırken tüzel kişiler için şirket üzerinden vergilendirme işlemleri uygulanıyor. Vergi kaydının yaptırılması, işletme esasına göre defter tutulması, fatura ve irsaliyelerle satış işlemlerine ilişkin belgelerin düzenlenmesi, gider pusulası ve makbuz kesimi, gelir ve kurumsal vergisi için beyanname verilmesi gibi pek çok yasal yükümlülük e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler için de birebir geçerlidir.

İnternet üzerinden yapılacak ticari faaliyetlerde ilk adım olarak vergi kanunları gereğince vergi dairesine kayıt yaptırılmalıdır. Kayıt işleminden sonra vergi dairesi, işletmenin niteliğine göre hangi usuller gereğince defter kaydı tutulması gerektiğini bildirir. Tüm ticari hareketlerin belgelendiği bu işlemler, bilanço esasına veya işletme hesabına göre tutulabilir. Yevmiye, envanter ve işletme hesap defterlerininse vergi kanunları gereğince yasal geçerliliğe sahip olması için noterce onaylanması gerekmektedir. E-ticaret sektöründeki işletmeler de, tıpkı fiziksel mağazalar üzerinden satış gerçekleştirenler gibi ticari faaliyetleri neticesinde irsaliye ve fatura gibi belgeler düzenlemelidir. Yapılan her satış işlemi için vergi kanunları gereğince bir belge düzenlemesi gereken e-ticaret işletmesinin satışını yaptığı mallara ilişkin fatura kesmesi, satıcının ilgili malı taşıdığı veya taşıttığı durumlarda teslimata ilişkin irsaliye kesilmesi gerekmektedir. Ayrıca nihai tüketiciye perakende satış yapan işletmelerin tamamının, ödeme kayıt edici bir cihaz yani yazarkasa kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Vergi kanunları, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tüm ticari faaliyetlerine dair gerçekleştirdiği kayıt işlemlerini gerektiğinde ispatlamasını bir zorunluluk haline dönüştürür. Ticari işletmelerinizle ilgili kayıtlarınızı gerektiğinde ispatlayabilmeniz gerektiğinden, vergi kanunlarınca belirlenen bu zorunlulukları işin en başında tam anlamıyla öğrenmeli ve ilerleyen süreçte de ticari faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirmelisiniz. Söz konusu ağır maddi yaptırımlar ve hapse kadar varabilen cezai uygulamalar olduğundan, sonradan problem yaşamamak adına profesyonellerden yardım almanızda yarar var.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir